αναφορές
αναφορές
αναφορά : Τάσσος Κωστόπουλος
(1)
( 1 )
σημείωμα
των
Σελίδων Κριτικής
Τετάρτη, 22 Ιουν. 2005

Εκτός από την πρακτική δουλειά της οργάνωσης του συνεδρίου στην Πρέβεζα και την συγγραφή των ομιλιών που μπορούμε να υποθέσουμε ότι συνεχίζεται, άλλη δραστηριότητα σχετική μ' αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε ανακοινώσεις, ούτε προκαταρκτικές...

Ιστορία | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1503
( 1 )