αναφορές
αναφορές
αναφορά : Σελίδες Κριτικής: απολογισμός
(1)
( 1 )
σημείωμα
των
Σελίδων Κριτικής
Τετάρτη, 5 Ιαν. 2005

Με την είσοδο στο έτος 2005, οι ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ μπαίνουν σε μια νέα περίοδο της ζωής τους. Το "καινούριο" συνίσταται, κατ' αρχήν, στην διόρθωση της αρχικής εμφάνισης αυτού του δικτυακού τόπου. Πριν εξηγηθεί, σε τι συνίσταται η διόρθωση, ας επιτραπεί ένας σύντομος...

Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1462
( 1 )