Ο χρόνος ως ιστορία και ως προοπτική
ο χρόνος
όλα τα κείμενα
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Σάββατο, 30 Δεκ. 2006

Το κείμενο που ακολουθεί έχει σαν αφορμή την διαπίστωση ενός παράδοξου που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Την αντίφαση ανάμεσα στις εκπληκτικές δυνατότητες της σημερινής κοινωνίας και στην κυριαρχία μίας απολύτως απαισιόδοξης αντίληψης για το μέλλον της. Το κοινωνικό...

Φιλοσοφία | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1804
όλα τα κείμενα