Τα απατηλά παιχνίδια των συνειρμών: διάλογος με ένα νέο ιστορικό με θέμα "πρώτη φορά Αριστερά".
Γιάννης Σκαλιδάκης
όλα τα κείμενα
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Τρίτη, 26 Μαϊ. 2015

Ανάμεσα στα πολλά, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα με τους πολλούς νέους επιστήμονες των λεγομένων κοινωνικών επιστημών που συνδέουν τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με την πολιτική τους δράση. Μερικοί το κάνουν κατά έναν τρόπο ουσιαστικό και...

Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1582
όλα τα κείμενα