Οι διαπραγματεύσεις και η Στέλλα
Πειρατεία
όλα τα κείμενα
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Σάββατο, 25 Δεκ. 2004

Δυό περιπτώσεις "σκληρών" διαπραγματεύσεων: Στην μια περίπτωση, για να καμφθούν οι δράστες της πειρατείας και να βγουν απ' το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Στην άλλη περίπτωση για να καμφθούν οι ευρωπαίοι επιβάτες και να δεχτούν την Τουρκία στο λεωφορείο της Ευρώπης. Δυο...

Πολιτική | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 1410
όλα τα κείμενα