αναφορές
αναφορές
αναφορά : Αυτονομία
(1)
( 1 )
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Δευτέρα, 15 Νοεμ. 2004

Αρχίζοντας με το άρθρο "η πολιτική μετά την ολυμπιάδα" ("Θ" 20/09/04) έγινε μια απόπειρα, να περιγραφεί η πολιτική κατάσταση, από μια αδέσμευτη πολιτική σκοπιά. Αδέσμευτη, όχι με την έννοια ότι είναι πολιτικά ουδέτερη αλλά με την έννοια ότι δεν δεσμεύεται από την άποψη...

Ιστορικό της Αριστεράς | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1464
( 1 )