αναφορές
αναφορές
αναφορά : ενότητα
(1)
( 1 )
σημείωμα
των
Σελίδων Κριτικής
Σάββατο, 11 Σεπ. 2010

Γίνεται λόγος για την κρίση γενικά, για την πολιτική κρίση, για την κρίση της Αριστεράς και, έμμεσα, για την κρίση του υποκειμένου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε με την αντίστροφη σειρά. Για την κρίση του υποκειμένου, για την κρίση της Αριστεράς, για την πολιτική κρίση, για...

Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1189
( 1 )