αναφορές
αναφορές
αναφορά : Ταξη και Μπάχαλο
(1)
( 1 )
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Κυριακή, 3 Απρ. 2005

Η τρέχουσα οικονομική, πολιτική και πολιτιστική κατάσταση στην Ελλάδα μόνο σαν γενικό μπάχαλο μπορεί να περιγραφεί. Πάνω σ' αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Η λέξη μπάχαλο είναι η μόνη κατάλληλη, ακριβώς γιατί δεν είναι ορισμένη. Δεν σημαίνει ακαταστασία, σύγχυση, αναταραχή,...

Πολιτική | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 940
( 1 )