αναφορές
αναφορές
αναφορά : γενοκτονίες
(2)
( 2 )
σημείωμα
των
Σελίδων Κριτικής
Σάββατο, 8 Ιουλ. 2006

Κατά το τελευταίο διάστημα, παρότι αυτό ήταν πλούσιο σε γεγονότα, δεν προστέθηκαν στις Σελίδες Κριτικής καινούργια σημειώματα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις εγγενείς αδυναμίες των Σελίδων αλλά και στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Οι μέρες που περνάμε...

Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1655
άρθρο
του
Κωστή Παπαϊωάννου
Σάββατο, 10 Ιουν. 2006

Σημείωση: Επειδή η έκταση αυτού του άρθρου είναι μεγάλη δημοσιεύεται εδώ μόνο ο πρόλογος και η εισαγωγή του. Το πλήρες κείμενο υπάρχει σε αρχείο τύπου PDF το οποίο μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο.

 

Αντί πρόλογου

Το κείμενο...

Ιστορία | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | 1351
( 2 )