Ιστορικό της Αριστεράς | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | hits: 2972
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
παρουσίαση από τον Κωστής Παπαϊωάννου
Κυρ, 7 Οκτ 2012

Η "Ανάλυση των Τάξεων της Κινεζικής Κοινωνίας" είναι ένα άρθρο του Μάο Τσε-τουνγκ, γραμμένο το 1926, που γράφτηκε το έγραψε, όπως όλα σχεδόν τα κείμενα του, για να αντιμετωπίσει κάποια παραλλαγή της οπορτουνιστικής πολιτικής και συγκεκριμένα (όπως αναφέρεται στο σημείωμα της έκδοσης), τον δεξιό οπορτουνισμό που εκπροσωπούσε ο Τσεν Του-σιέου και τον "αριστερό" οπορτουνισμό που εκπροσωπούσε ο Τσανγκ Κούο-τάο.

Αξίζει να διαβάσει κανείς το κείμενο αυτό για τρεις λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι για να διαπιστώσει ότι η πάλη των "τάξεων", την οποία αναφέρονται οι σημερινές αυθεντίες του οπορτουνισμού που παριστάνουν τους μαρξιστές, είναι μια άθλια απομίμηση, της επαναστατικής λογικής του παρελθόντος με την οποία συγκαλύπτουν την αδιαφορία τους για την κατανόηση της σημερινής κοινωνικής συγκρότησης και των αντιθέσεών της.

Ο δεύτερος λόγος είναι για να παρατηρήσει πως (αντίθετα με τους τότε και τους σημερινούς Τσεν Του-σιέου και Τσανγκ Κούο-τάο) ο Μάο θεωρεί την ανάλυση της κοινωνίας απαραίτητη για να ξεχωρίσουν οι επαναστάτες ποιοι είναι οι φίλοι τους και ποιοι η εχθροί τους. «Στην Κίνα» όπως γράφει ο ίδιος «όλοι οι επαναστατικοί αγώνες του παρελθόντος, κατέληξαν σε ασήμαντα αποτελέσματα, γιατί οι επαναστάτες δεν μπόρεσαν βασικά να συσπειρώσουν γύρω τους τους πραγματικούς τους φίλους και να χτυπήσουν τους πραγματικούς τους εχθρούς».

Ο τρίτος λόγος είναι για να προσέξει πως η ανάλυση του Μάο δεν είναι μια ακαδημαϊκή πληθυσμιακή στατιστική αλλά είναι μια ανάλυση των πολιτικών και ψυχολογικών διαθέσεων των ξεχωριστών ατόμων που ανήκουν σε κάθε τάξη από αυτές που διακρίνει.

Νομίζω τελικά πως ο τρόπος με τον οποίο, μέσα από αυτή την ανάλυση, προσεγγίζει ο Μάο την κινεζική κοινωνία μπορεί να γεννήσει πολλές σκέψεις για την ανάγκη να αναλυθεί η σημερινή κοινωνία από τους αριστερούς της κοινωνικής βάσης, αλλά και για τον τρόπο που πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση.

Οκτώβριος 2012

Κωστής Παπαϊωάννου