Ιστορία | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | hits: 1405
Το συνέδριο για τον εμφύλιο στην Πρέβεζα
σημείωμα των Σ.Κ.
Δευτ, 23 Μαϊου 2005

Στις 1, 2 και 3 Ιουλίου 2005, θα διεξαχθεί στην Πρέβεζα το ετήσιο συνέδριο του «Δικτύου για την Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων» (Δ.Μ.Ε.Π) με θέμα: «Η κοινωνία σε πόλεμο: στρατός και αντάρτες στη δεκαετία του 1940». Η δραστηριότητα του ΔΕΜ, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολλή πιο σημαντική από τους εμφανιζόμενους ως ιδιοκτήτες του Δικτύου, δεδομένου ότι η ανασύνταξη της κοινωνικής ιστορικής και πολιτικής συνείδησης είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά επείγον που περνάει μέσα από την αναθεώρηση της κυρίαρχης άποψης για τον εμφύλιο. Το θέμα του συνεδρίου από την άλλη μεριά, αφορά το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της εποχής μας που είναι ο ρόλος της βίας στην πολιτική.

Εν όψει αυτού του σημαντικού συνεδρίου θα προσπαθήσουμε από τις Σελίδες Κριτικής να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις πολιτικές τάσεις και τις απόψεις που συμβάλουν ή συγκρούονται στο έδαφος αυτού του σημαντικού γεγονότος, να το συνδέσουμε με άλλες πολιτικές δραστηριότητες αυτής της εποχής (όπως για παράδειγμα η προσπάθεια αναθεώρησης της Ιστορίας της δεκαετίας '60), να αντιληφθούμε τον ρόλο της εξουσίας της λεγόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας στα γενικά παιχνίδια εξουσίας και τελικά και κυρίως να προβλέψουμε τις πραγματικές επιδράσεις αυτών των επιστημονικών συγκρούσεων. Αρχίζοντας αυτή την προσπάθεια αναμορφώθηκε η σελίδα της ιστορίας διορθώθηκαν οι σύνδεσμοι προς τα σχετικά άρθρα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του υλικού για τον εμφύλιο που έχει ήδη μαζευτεί.

Μπορούμε πάντως να πούμε απ' την αρχή ότι όλα δείχνουν ότι οι μέχρι στιγμής αντίπαλοι στον "διάλογο για την Ιστορία" αναγνωρίζοντας τα ατού που έχει η κάθε πλευρά και έχοντας προφανώς συνείδηση του "κοινού" κινδύνου από μια "εκτροπή" της συζήτησης, θα επιδιώξουν ένα συμβιβασμό μεταξύ τους. Βεβαίως ο συμβιβασμός αυτός δεν είναι εύκολος για δύο λόγους: Απ' την μια μεριά το παιχνίδι της εξουσίας δεν τελειώνει εύκολα και δεν επιτρέπει συμβιβασμούς, απ' την άλλη μεριά, ο μεγάλος αριθμός των επιστημόνων που έχει εμπλακεί στην μάχη του εμφυλίου δεν έχει κανένα συμφέρον είτε είναι από την μια μεριά είτε από την άλλη από συμβιβασμούς κορυφής. Ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι οι κορυφαίοι επιστήμονες που μέχρι στιγμής έχουν αντιπαρατεθεί στην επίθεση της αυτοκρατορικής πλευράς θα είναι δύσκολο να συμβιβαστούν με τους όρους που θα θέσει η άλλη πλευρά.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι τουλάχιστον το συνέδριο θα έχει ενδιαφέρον. Αν και οι οργανωτές έχουν προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να πνίξουν το συνέδριο στο πανεπιστημιακό τέλμα, είναι σχεδόν αδύνατον να μη τεθούν δύο θέματα: Το ένα είναι ο λεγόμενος αντιφασιστικός χαρακτήρας του Β. Παγκοσμίου Πολέμου και το δεύτερο είναι το βαθύτερο νόημα που έχει ο εμφύλιος σαν κοινωνική σύγκρουση. Ο κοινός παρονομαστής και στις δυο διαστάσεις της σύγκρουσης είναι το Ιστορικό Ερώτημα της μεταπολεμικής εξουσίας. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή είναι το ερώτημα της βιωσιμότητας του παρόντος εξουσιαστικού συστήματος.