Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | hits: 1299
Για τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου
σημείωμα των Σ.Κ.
Παρ, 27 Φεβρ 2004

Ο απώτερος στόχος αυτών των δικτυακών σελίδων είναι να φιλοξενούν κείμενα και σημειώματα που περιγράφουν κριτικά την σημερινή πραγματικότητα καταλήγοντας σε συγκεκριμένα - αλλά όχι απαραιτήτως άμεσα εφαρμόσιμα - συμπεράσματα.

Το "πνεύμα" της σημερινής αγοράς πληροφοριών είναι ο λεγόμενος πραγματισμός, ρητός ή συγκαλυμμένος. Η αλήθεια είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας που ανά πάσα στιγμή αλλάζει, εφ' όσον μια άλλη έρευνα την ανατρέπει.

Αυτό το "πνεύμα" του πραγματισμού ωστόσο δεν είναι ακατανίκητο. Ήδη ο προσωπικός ανταγωνισμός που συντηρεί την σημερινή αγοραία κατάσταση και συντηρείται απ' αυτήν, "κινδυνεύει" να μετατραπεί σε μια γνήσια αντίθεση στον χώρο των ιδεών.

Η παρούσα προσπάθεια αποβλέπει στην κριτική αξιοποίηση της πλούσιας κοινωνικής πείρας. Από την άλλη μεριά όμως δεν εννοεί να θέσει σαν προϋπόθεση της συζήτησης την προηγούμενη αξιοποίηση της πείρας που έχει συσσωρευτεί. Αντίθετα θεωρεί το "κύρος" που έχει αποθησαυριστεί, αρνητικό παράγοντα στην συζήτηση.

Το όποιο κύρος έχουν οι ιδέες αφορά μόνο την λογική της επιλογής τους. Όταν μπουν στο τραπέζι της συζήτησης θα αποδείξουν αν καλώς έχουν κύρος κι αυτό πάλι μόνο στα μάτια αυτού που επιλέγει να υπερασπιστεί αυτές και όχι άλλες ιδέες.

Κανόνες επομένως σε ότι αφορά το περιεχόμενο των κειμένων που θα εκτίθενται εδώ δεν μπορούν να υπάρξουν. Δεν μπορεί να απαιτείται καν η ειλικρίνειά τους. Μπορούν να προβάλουν οποιαδήποτε άποψη αρκεί να την προβάλλουν ρητά και καθαρά.

Η θεματολογία και το είδος των κειμένων που θα παρουσιαστούν είναι επίσης ελεύθερα. Προσδοκάται ο σχηματισμός μιας δυναμικής "ημερήσιας διάταξης" και η παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων πάνω στα θέματά της.

Θα ξεκινήσει αναγκαστικά αυτός ο τόπος με την παρουσίαση κειμένων που έχουν ήδη δημοσιευτεί. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξουν κείμενα γραμμένα ειδικά για τις Σελίδες Κριτικής.

Σ.Κ.