Πολιτική | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | hits: 1658
Αυτός ο δικτυακός τόπος βρίσκεται ακόμα στην αρχή της καριέρας του
σημείωμα των Σ.Κ.
Παρ, 27 Φεβρ 2004

Οι Σελίδες Κριτικής δημιουργήθηκαν με την πεποίθηση ότι - σε επίπεδο λόγου - το βασικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η ανυπαρξία συζήτησης και κριτικής, δηλαδή η ουσιαστική φίμωση με κάθε τρόπο κάθε κριτικού λόγου.

Σε μια εποχή με απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, οι ιδέες δεν επικοινωνούνται - συμπληρωματικά ή αντιθετικά - αλλά παρατίθενται χωρίς ούτε καν να δηλώνεται η σχέση τους με τις προϋπάρχουσες.

Αυτό που μοιάζει με συζήτηση και με κριτική, δεν είναι παρά η μεταμφίεση μιας σύγκρουσης - που διαρκώς εξατομικεύεται - στα πλαίσια του διαρκώς διευρυνόμενου και συγχρόνως υπό αναγκαστική διερεύνηση, χώρου εξουσίας.

Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου, από τεχνική άποψη, είναι ένα εγχείρημα εύκολο και σχετικά ανέξοδο. Η προσδοκία όμως ότι ένας δικτυακός τόπος μπορεί να συμβάλει σε μια στροφή προς τον κριτικό λόγο φαίνεται παρανοϊκή.

Η στροφή, για την οποία μιλάμε, σημαίνει την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας αναστοχασμού, στο επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Με την τρέχουσα λογική όμως αυτό σημαίνει μια αλλαγή που προϋποθέτει τον εαυτό της!

Λέγεται κατά κόρον στους κύκλους της σύγχρονης πολιτικής διανόησης, ότι η αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση είναι δύσκολη. Είναι εξάλλου φανερό ότι εννοούν αδύνατη, αλλά αν το έλεγαν ρητά δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.

Αν όμως η αλλαγή, δηλαδή η κίνηση, στην κοινωνική συνείδηση, είναι αδύνατη, τότε πολύ απλά ο όρος "κοινωνική συνείδηση" είναι αβάσιμος. Αλλά αυτό σημαίνει και ότι η θεώρηση της κοινωνίας σαν πραγματικής είναι άτοπη.

Αν φανταζόμαστε την διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης σαν αποτέλεσμα μιας εκ των έξω προσπάθειας, ασφαλώς αυτή είναι αδύνατη. Αντίθετα η αλλαγή είναι αυτονόητη σαν συνέπεια της συνεχούς πρόσκτησης και εσωτερίκευσης κοινωνικής πείρας. Αλλά τότε δεν είναι αυτονόητη η πραγματική υπόσταση της εξουσίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου, δεν νοείται σαν αποτέλεσμα στράτευσης σε έναν υπαρκτό ή αναζητούμενο στρατηγικό στόχο. Νοείται σαν έκφραση μιας, ορθώς ή μη, διαγνωσμένης εσωτερικής τάσης για αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης.

Ωστόσο, όσο ακαταμάχητη γίνεται η τάση για τροποποίηση της κοινωνικής συνείδησης, τόσο ισχυροποιείται και η τάση για την συντήρησή της. Ο καιρός θα δείξει σε ποιά απ' τις δύο τάσεις θα ενταχθεί τελικά αυτός ο δικτυακός τόπος.

Σ.Κ.